Kokybė
Kokybė mums yra lygu reputacijai. Reputacija - kaip popieriaus lapas - kartą suglamžęs, jį ištiesinti gali, bet išlyginti jau - ne. Todėl nepriekaištinga reputacija yra mūsų stiprioji pusė.